نمایش یک نتیجه

خرید بخارشوی :

بخارشوی : امروز به بررسی یکی از تجهیزات نظافت منزل میپردازیم این محصول در برند های کنووددلونگیمایسانبرینا با بهترین قیمت به فروش میرسد

قیمت و خرید بخارشوی کنوود :

ظرفیت مخزن بخارشور ها بین 0/5 تا 1/5 لیتر متقاوت است و همچنین قدرت انها با بار اندازه گیری میشو.

قدررت بخارشو ها بین 1 بار تا 4 بار متفاوت است که هر چقدر قدرت بیشتر باشد در نظافت بیشتر موثر خواهد بود

بخارشوی کنوود یک محصول خوب و معروف میباشد

قیمت و خرید بخارشوی دلونگی :

دلونگی یک برند

خرید بخارشوی در کرمانشاه  :

کرمانشاه